ساعات قرعه کشی ساعتی بلیط بخت آزمایی یا لاتاری روزانه ۴ بار ساعتهای ۱۵-۱۹-۲۱-۲۴ انجام میشود همچنین قرعه کشی روزانه ساعت ۲۲ و هفتگی هر جمعه ساعت ۲۳ (از ساعت ۱۲ شب تا ۱۵ روز بعد امکان خرید بلیط میسر میباشد)
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید
●    لیست بازی ها

    نهایت تلاش را انجام داده ایم تا اطلاعات ارائه شده برای بازی های زنده کاملا دقیق باشند، ولی همیشه قبل از استناد به این اطلاعات حتما منابع مختلف را بررسی نمایید.